Híres festők - 30 festőművész a listánkon!

Olvashatsz a leghíresebb külföldi festők életéről és munkásságukról. Igyekeztünk különféle művészeti irányzatok legnagyobb alakjait bemutatni. Híres festményeket is találsz a cikkben, szóval érdemes tovább olvasnod :)

Amedeo Modigliani

Olasz szobrász és festő. A 20. századi avantgárd jellegzetes képviselője, a párizsi iskola (École de Paris) tagja.

A szépség, tisztaság és az igazság keresésétől vált szenvedélyessé a művészete. Fő ihlető forrásai az óceániai, az afrikai, a görög, a római és az itáliai reneszánsz voltak. Sandro Botticelli festészete nagy hatással volt rá. 

Lineáris vonalakkal, finom kontúrokkal, tiszta színekkel érte el témái összefoglalását és szuggesztivitását. 

kep1 2 0.webp - ValdorArt kep2 2 0.webp - ValdorArt kep3 2 0.webp - ValdorArt

 

Francia impresszionista festő. Festményei a napfényes színektől és a remegő atmoszférától kelnek életre. Az ember ábrázolása a műveiben abszolút másodlagos elem volt. 

 

A festményein sosem a tárgyakon van a hangsúly sokkal inkább a színek elképesztő pompáján. Sokan úgy tarják, hogy Monet munkássága fektette le a későbbi absztrakt stílus alapköveit. 

kep4 2 0.webp - ValdorArt kep6 2 0.webp - ValdorArt

 

 

Pablo Picasso

 

 

Picasso spanyol származású képzőművész és író. A híres Párizsi iskola jeles képviselője és a 20. századi avantgárd egyik legjelentősebb alakja

Picasso igazán különleges volt mivel pályafutása alatt, több művészeti stílusban is készített képeket. Az egyes korszakok a művész életének érzelmi eseményeit jellemezték

A festő nagyon termékeny művész volt, 78 év munkássága alatt több, mint 13 000 festményt, 100 000 nyomatot, valamint metszetet és 34 000 illusztrációt készített.

picasso1.webp - ValdorArt picasso3.webp - ValdorArt picasso2.webp - ValdorArt

Raffaello Sanzio

Reneszánsz kori híres festő és építész, aki olasz származású. A cinquecento egyik kiemelkedő alakja. 1508-ban II. Gyula Pápa meghívta a Vatikánba. Bámulatos tehetségének köszönhetően a pápa kérésére freskósorozatot készített a pápai rezidencia, a vatikáni teremsor, a Stanzák közepes méretű termeibe.

Művészetére óriási hatást gyakorolt Leonardo Da Vinci és a fiatal Michalangelo munkássága. Firenzei évei alatt ismerkedett meg a realista festészet remekműveivel. Raffaello képeit barátságos, nyugodt stílusban alkotta. 

raffaello3.webp - ValdorArt raffaello1.webp - ValdorArt raffaello2.webp - ValdorArt

Rembrandt

A világ egyik legismertebb festője és híres 17. századi holland művész. Alkotásai abban a korban készültek, ami a holland művészettörténészek a "arany évszázadnak" vagy másnéven Rembrandt kornak neveznek. 

Rembrandt körülbelül 600 festményt, 300 metszetet és 2000 rajzot alkotott. Munkáinak egyik fő különlegessége a fény-árnyék játék, az erős kontrasztok gyakori használata, amely szinte bevonja a szemlélőt a festménybe. Képeire jellemző volt a drámai, életszerű jelenetek ábrázolása és hihetetlenül érzékenyen jelenítette meg az embereket. 

rembrandt1.webp - ValdorArt rembrandt2.webp - ValdorArt rembrandt3.webp - ValdorArt

Pierre-Auguste Renoir

A francia impresszionista festő művészek egyik híres képviselője. Renoir szívesen ábrázolt társadalmi eseményeket, az életöröm megnyilvánulásait képein.

Pierre-Auguste Renoir 1919-ben, 78 éves korában hunyt el, tájképek, csendéletek, portrék, tánc- és családi jelenetek képeinek ezreit hagyta maga után. 

pierre auguste renoir1.webp - ValdorArt pierre auguste renoir3.webp - ValdorArt pierre auguste renoir2.webp - ValdorArt

Salvador Dalí

Katalán–spanyol festőművész, aki a modern művészet sajátos személyisége volt. A szürrealista alkotásmód magas esztétikai szintre emelésével egyszerre nyitott és tetőzött be egy korszakot.

Dalí azt gondolta, hogy a szürrealista művészet és a tudomány együttesen képes lehet legyőzni az irracionalitást. A híres Salvador Dalí számtalan érdekes, nehezen megfejthető, első látásra szinte értelmetlennek tűnő szimbólumot alkalmazott a művein. Bármennyire is az automatizmusra, a kontroll nélküli gondolatfolyamatra alapozódnak, a képeknek és jelképeknek van jelentésük, s ezek az alkotó legrejtettebb énjét tárják fel előttünk.

A spanyol festő szándékosan olyan képeket festett, amik megbotránkoztatják, meghökkentik a nézőközönséget. 

dali3.webp - ValdorArt dali1.webp - ValdorArt dali2.webp - ValdorArt

Vincent van Gogh

Holland festőművész, a posztimpresszionizmus egyik legnagyobb alakja. Olyan csendélet képeket festett, amik igazán forma bontónak számítottak az ő idejében. 1887 - ben költözött Arlesba és a dél-francia színek pompája teljesen magával ragadta a művészt és itt alkotta meg mai napig is híres remekműveit. 

Érdekesség, hogy előszeretettel festette meg az éjszakát a szabad ég alatt, ehhez állítólag olyan kalapot viselt, amihez gyertyákat erősített, hogy a sötétben is felismerje a festék színeit. 

Sorsának talán legtragikusabb eleme, hogy a remekművekből egész életében csak egyet tudott eladni.

vangogh3.webp - ValdorArt vangogh2.webp - ValdorArt vangogh1.webp - ValdorArt

John William Waterhouse

Angol preraffaelita festő, akinek a szülei is művészek voltak. Rendkívül zárkózott, félénk volt a természete.

Összesen 118 képet alkotott és különösen híres volt a nőalakjairól. Képeit leginkább az Artur mondakör és a görög mitológia témájában készítette. 

waterhouse2.webp - ValdorArt waterhouse1.webp - ValdorArt waterhouse3.webp - ValdorArt

Híres magyar festők listája

A 19 és 20. századi híres festők hazánkban is képviseltették magukat szép számmal. Ha tovább olvasol bemutatjuk neked a magyar festészet "kemény magját". Híres magyar festmények is megtalálhatóak a cikkben :)

Benczur Gyula

Magyar festőművész, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. A 19. század történeti festészet kiemelkedő alakja volt.

Kezdetben biedermeier stílusú arcképeket, romantikus életképeket készített. Később aktokat, portré képeket és mitológiai témájú művek kerültek ki a kezei közül. Utolsó alkotói korszakát a monumentális történelmi kompozíciók jellemzik.

benczur1.webp - ValdorArt benczur2.webp - ValdorArt benczur3.webp - ValdorArt

Szinyei Merse Pál

A magyar festészet kiemelkedő alakja volt. Életében csak szakaszosan foglalkozott az alkotással és valójában élete utolsó 25 évében volt kifejezetten aktív. Eben az időszakban sem festett 5-6 képnél többet évente. 

Budapesten a Téli Tárlatban a Parkban című képét aranyéremmel tüntették ki és egy magángyűjtő 20 000 koronáért vásárolta meg. (Ez ma több, mint 2.500.000 Ft-ot jelentene)

Tudtad, hogy Szinyei 1902- ben egyik szemére megvakult, de ennek ellenére folytatta az alkotást? Bizony!

szinyei3.webp - ValdorArt szinyei2.webp - ValdorArt szinyei1.webp - ValdorArt

Wagner Sándor

Gyakorlatilag egyetlen művével tette le a névjegyét a köztudatba. A Dugovics Titusz önfeláldozás az egyetlen igazán híres alkotása. 

Ezzel a művével akarta szemléltetni a magyarok több évtizedes hősies küzdelmét a törökök ellen. Kevesen tudják róla, hogy ő volt Szinyei Merse Pál egyik tanára. 

wagner3.webp - ValdorArt wagner1.webp - ValdorArt wagner2.webp - ValdorArt

Munkácsy Mihály

Magyar festőművész, a 19. század magyar festészetének nemzetközileg is elismert mestere. Romantikus realista festő volt. A fájdalom megértése Munkácsy realista művészetének egyik legértékesebb eleme. 

Nagyméretű vásznain hatalmas kompozícióit karakteres embertípusokkal és impozáns eszköztárral alkotta meg. Munkásságában jelentős szerepet játszottak a nőkkel folytatott kapcsolatai. 

munkacsy1 0 1.webp - ValdorArt
munkacs2 0.webp - ValdorArt munkacsy4 0.webp - ValdorArt

 

Mednyánszky László

 

Festő és grafikus. Elképesztően mélyen, humánus lélekkel ábrázolta a háborút. Műveinek három fő csoportja van: Tájképek, Katonaábrázolások, csavargóképek. 

Az első világháború harctereiről festményekben és rajzokban emlékezett meg naplójában. Jellemzően a halottakat úgy ábrázolta, mintha csak álomba merültek volna. 

Alkotásainak száma megközelíti a 4-5 ezer darabot. 

mednyanszky1.webp - ValdorArt mednyanszky3.webp - ValdorArt mednyanszky2.webp - ValdorArt

Ferenczy Károly

Magyar festő, a nagybányai művésztelep első nemzedékének kiemelkedő alakja. Ő volt a hazai impresszionizmus legnagyobb mestere. Festészete több korszakra osztható.

Először műveire leginkább a leíró ábrázolásmód volt jellemző. Később a szecesszió és a szimbolizmus is megjelenik az alkotásaiban. A Nagybányai évei alatt már bibliai témában alkotott és itt teljesedett ki az impresszionizmusra jellemző színgazdagság. 

Kifejezetten kedvelte a napfény megfestését, de lényeges maradt számára az emberalak, arc kifejezése. Műveit beteges önkritikával vizsgálata, így gyakran előfordult, hogy átfestette őket, de egyes műveit egész egyszerűen megsemmisítette. 

Ferenczy Károly a 20. századi magyar festészet egyik legjelentősebb képviselője.

ferenczy2.webp - ValdorArt ferenczy1.webp - ValdorArt ferenczy3.webp - ValdorArt

Csontváry Kosztka Tivadar

Csontváry Kosztka Tivadar magyar festőművész. Magányos festő volt, akit magyar kortársai nem értettek meg, és csak halála után ismerték fel jelentőségét.

Az impresszionistákhoz hasonlóan ő is alkalmazta a kiegészítő színek egymás mellé helyezését. Ha a motívumokat ki akarta kifejezni akkor erősebb, harsányabb színekkel dolgozott. Ha a motívumok belső erejét akarta kihangsúlyozni, akkor a festék réteget vastagabban vitte fel a vászonra. A festék réteg kidomborítása is az önkifejezésének egyik módszere volt. 

Művei kifejezetten ritkán kerülnek értékesítésre. 2012. december 16-án a Traui tájkép naplemente idején című festménye 240 millió forintos áron kelt el. A Virág Judit Galéria által értékesített kép azóta is tartja a magyar árverési rekordot

csontvary4 0.webp - ValdorArt
csontvary1 0.webp - ValdorArt csontvary2 0.webp - ValdorArt csontvary3 0.webp - ValdorArt

 

Rippl-Rónai József

Magyar festő- és grafikusművész. A posztimpresszionista és szecessziós törekvések legjobb magyarországi képviselőjeként tartják számon.

Festészetére a gazdag színvilág és a dekorativitás volt jellemző. Rippl nevéhez közel 10 000 mű köthető, de sajnos ezek jó része megsemmisült.

rippl1.webp - ValdorArt rippl2.webp - ValdorArt rippl3.webp - ValdorArt

Berény Róbert

Kétszeres Munkácsy Mihály-díjas és Kossuth-díjas magyar festő, grafikus. Leginkább csendélet, akt és portrékat készített. 

Legtöbb művét a Magyar Nemzeti Galéria őrzi.

berenyi1.webp - ValdorArt bereny3.webp - ValdorArt berenyi2.webp - ValdorArt

Czigány Dezső

Magyar festő, aki a 20. század elején a modern stílusirányokkal megismerkedése után kialakította saját egyéni stílusát. Mélyre hangolt színű arcképeket, aktokat, csendéleteket festett kötött, a formát kiemelő formában.

czigany1.webp - ValdorArt czigany3.webp - ValdorArt czigany2.webp - ValdorArt

Czóbel Béla

Magyar avantgárd festő. 20. századi modern stílusú művész. Készített önarcképeket, arcképeket, aktokat, tájképeket, városrészeket, enteriőröket, csendéleteket. 

Már életében is elképesztő hírnévre tett szert, még az Egyesült Államokban is ismerték a műveit. 

czobel1.webp - ValdorArt czobel2.webp - ValdorArt czobel3.webp - ValdorArt

Kernstok Károly

Magyar festő- és grafikusművész, a magyar avantgárd egyik tehetséges képviselője, ifj. Kernstok Károly festőművész apja. Kerstok Károly a modern festészeti törekvéset egyik oszlopos tagja és a 20. század leghíresebb művészeinek egyike. 

Kifejezésmódja egyedi, alakjai szinte szoborszerűek. Korai műveiben még a színek harmóniáján van a fő hangsúly. Hamarosan megjelennek művein a rajzos elemek, a tömör formák, az erőteljes színek.

Legtöbb művét a Magyar Nemzeti Galériában őrzik.

kernstok1.webp - ValdorArt kernstok2.webp - ValdorArt kernstok3.webp - ValdorArt

Márffy Ödön

Magyar festő és grafikus. Festői stílusa leginkább a fauve-ok majd a Párizsi iskola látásmódjával rokonítható.

Kiváló volt a tájképek és az alakábrázolások készítésében. Kifejezetten híres portré készítő volt. A Magyar Nemzeti Galéria számos művét őrzi és manapság kezdik újraértékelni a képeit. Az aukción elég magas áron kelnek el a művei. 

marffy1.webp - ValdorArt marffy3.webp - ValdorArt marffy2.webp - ValdorArt

Orbán Dezső

Magyar avantgárd festő, grafikus, művészetpedagógus.

Kezdetben posztimpresszionista aktokat, csendéleteket, tájképeket készített. Később a stílusa sokkal színesebb, dekoratívabb lett és végül elmozdult az absztrakt expresszionizmus felé.

Budapesten megalapította az Atelier tervező- és műhelyiskolát, amelyben alkalmazott és reklámgrafikát oktatott.

orban1.webp - ValdorArt orban2.webp - ValdorArt orban3.webp - ValdorArt

Pór Bertalan

Kossuth-díjas magyar festő, főiskolai tanár. A modern képzőművészeti irányzatokat és a Munkácsy hagyományokat ötvözi saját egyéni stílusával, ettől nagyon kifejezőek lettek a portréi és tájképei.

Az 1930-as években jelenik meg a képein az állatszimbolika. Ezzel a vihar előtti csendet, nagy erőt és az egyre nagyobb feszültséget akarta kifejezni. 

por1.webp - ValdorArt por2.webp - ValdorArt por3.webp - ValdorArt

Tihanyi Lajos

Magyar avantgárd festőművész. A magyar avantgárd egyik kiemelkedő alkotója. Stílusa Cézanne-ból indult ki, és kubista irányban haladt. Hatott rá a fauvizmus és az expresszionizmus is. Művészetében a tárgyiasság és az analitikus formabontás feszültségeit kutatta.

tihanyi2.webp - ValdorArt tihanyi1.webp - ValdorArt tihanyi3.webp - ValdorArt

Modern kori híres festők

Nézzük a listánk végén, azokat a művészeket, akik manapság elkápráztatnak minket zsenialitásukkal. 

Leonid Afremov

Fehérorosz kortárs festőművész. Érdemes róla tudnod, hogy erősen kolorista festő, ami azt jelenti, hogy színképzésben az analóg és komplementer színekkel operál. Kevés kevert színt használ, gyakran találhatóak meg az alkotásain tubus színek. 

Szinte minden művét festő késsel készíti el. Művészete alapvetően semleges nem akar semmilyen politikai, ideológiai vagy társadalmi üzenetet kifejezni a művei által.

Emerico Toth

Emerico Tóth Imre egy magyar festő. Szereti a szépséget mindenben (természet, nő, szemek, fitt test, és az állatok, vadon élő állatok. Művei általában akril festékkel vászonra készülnek.

emerico3.webp - ValdorArt emerico1.webp - ValdorArt emerico2.webp - ValdorArt

Vladimir Volegov

Romantikus Realista, Impresszionista festőművész. Volegov festészete mediterrán táj és a romantikus emberábrázolás keveréke, amelyet az impresszionizmus technikáival és szemléletmódjával hoz létre.

Festményeihez gyakran használ festőkést és vastag, sűrű festékrétegeket visz egymásra! Ezzel érzékenyen képes az impresszionistákra jellemző pasztelles színvilág segítségével, a mediterrán vidék csodálatos fényviszonyait ábrázolni.

volegov1.webp - ValdorArt volegov3.webp - ValdorArt volegov2.webp - ValdorArt

Anna Razumovskaya

Kanadában élő Orosz festűművésznő. Napjainkban az egyik legismertebb nemzetközi művész. 

Alkotásait akril és olajfestéssel készíti. Művei központi témáit legtöbbször a nő jelenti. Nőalakjai a vásznon romantikus hangulatot árasztanak, ugyanakkor körül lengi őket a finom, nőies provokáció és a titokzatos ígéret fátyla.

anna1.webp - ValdorArt anna3.webp - ValdorArt anna2.webp - ValdorArt

Mark Spain

Brit festőművész. Grafikusként kezdte, de mára a művei bőven túlmutatnak az egyszerű grafikákon és plakátokon. Elképesztő alkotásai iszonyatosan népszerűek!

mark3.webp - ValdorArt mark2.webp - ValdorArt mark1.webp - ValdorArt

Reméljük tetszett a cikkünk és a sok hasznos információ mellett kedvet kaptál a festéshez. Jó hírünk, hogy a modern kori festők képei közül jó párat nálunk is van lehetőséged elkészíteni, akár az otthonodból is! Ha úgy érzed a Te kedvenc festődet kihagytuk a listánkról feltétlenül írd meg nekünk és azonnal bővítjük :)


Nézd meg, hogyan tanulhatsz tőlünk!

Tantermi tanfolyamok>

Online tananyagok minden korosztálynak>

Rajzkönyvek felnőtteknek és gyerekeknek>

Valdor Art "Alkoss Szabadon" Mentor program>

 
, településről erre a tanfolyamra jelentkezett: