Jogi nyilatkozat

A jelen Általános Szerződési feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a Valdor Art Korlátolt Felelősségű Társaság, Valentin Péter e.v. és Dorogi Andrea e.v., mint szolgáltatók (címük: 2330 Dunaharaszti, Vörösföld utca 23/A.) által üzemeltetett weboldal használatára, a weboldalon elektronikus úton történő szerződéskötésekre, vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételeket.  

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe az egyes szolgáltatásokat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

 

A szolgáltatók adatai:

A szolgáltató cégneve: Valdor Art Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Vörösföld utca 23/A.

Telephelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/a fsz. 3. Valdor Art Stúdió

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@valdorart.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-149629

Adószáma: 11748258-2-13

Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/001136

Bankszámlaszám: K&H 10403105-50526675-50661008

Telefonszáma: 06 20 435 2953

 

A szolgáltató cégneve: Valentin Péter e.v.

Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Vörösföld utca 23/A.

Adószáma: 66554211-1-13

Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/005720

Bankszámlaszám: K&H 10403105-50526652-57771004

Telefonszáma: 06 20 435 2953

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@valdorart.hu

 

A szolgáltató cégneve: Dorogi Andrea e.v.

Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Vörösföld utca 23/A.

Adószáma: 66743882-1-33

Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/001981

Bankszámlaszám: K&H 10403105-50526765-75531007

Telefonszáma: 06 20 435 2953

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@valdorart.hu

 

A jelen „ÁSZF”-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. vonatkozó rendelkezéseire.

A weblap üzemeltetője a Valdor Art Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Vörösföld utca 23/A., elektronikus értékesítési címe: info@valdorart.hu). A jelen weblap böngészése során a felhasználó elfogadja azt, hogy a Valdor Art Korlátolt Felelősségű Társaság, Dorogi Andrea e.v. és Valentin Péter e.v. szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és a weblapon található információkat kizárólag saját személyes információ szerzésére használhatja fel.

A Valdor Art Korlátolt Felelősségű Társaság, Dorogi Andrea e.v. és Valentin Péter e.v., mint jogtulajdonosok nem járulnak hozzá a közzétett tartalmak, a hírlevelek, a videó-anyagok és a képek változatlan, vagy nagymértékben hasonló átvételéhez, terjesztéséhez, többszörözéséhez és nyilvános előadásához, valamint üzleti célú vagy egyéb felhasználásához, amelyen Valdor Art Kft., Dorogi Andrea és Valentin Péter szerzőségét nem tüntetik fel.

Amennyiben a weblapon található képeket, tartalmakat, videókat harmadik személy honlapján, nyomtatott formában, vagy nyilvános előadáson azonos vagy hasonló formában észlelik a jogtulajdonosok, úgy másolt oldalanként napi 50.000 Ft+Áfa, azaz napi ötvenezer forint+áfa, másolt képenként és videónként fix. 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint+áfa összegű kötbért számláznak a jogtalan felhasználónak.

Az átvétellel a jogtalan felhasználó kifejezetten elfogadja a fentebb írt kötbér megállapodást és annak mértékét.

 

 I. Hírlevelekre feliratkozás feltételei, a feltételek elfogadása

A www.valdorart.hu oldalán hírlevélre történő feliratkozás a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti. A hírlevelekre való feliratkozással a felhasználó kijelenti azt, hogy az általa megadott e-mail cím és vagy telefonszám olyan személyes, vagy üzleti e-mail cím és vagy telefonszám, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, információkat kapjon a weboldal üzemeltetőjétől. Az üzemeltető a leiratkozás lehetőségét biztosítja.

A feliratkozással a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Valdor Art Korlátolt Felelősségű Társaság elektronikus levelet és/vagy sms-t küldjön a részére.

A feliratkozás/ leiratkozás minden esetben önkéntesen történik.

A feliratkozás bármikor megszüntethető a Valdor Art Kft. által küldött elektronikus levél alsó sorában lévő leiratkozási linkre kattintással.

A Valdor Art Kft. a feliratkozáskor megadott személyes adatokat, bizalmasan az érvényben levő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011 évi CXII törvény) megfelelően kezeli, harmadik személynek nem adja át, azokat nem ellenőrzi. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai eszközökön tárolja, azokról kizárólag biztonsági másolatot képez és tárol.

A felhasználó által megadott adatokat hírlevél, hirdetés küldésére használja fel a szolgáltató, azokat semmiféle módon nem ellenőrzi.

A hírlevél szolgáltatás ingyenes, a hírlevelekre történő feliratkozás/leiratkozás fizetési kötelezettséggel nem jár az igénybe vevő részére.

 

II.  Élő/Tantermi tanfolyamok 

Az élő tanfolyamokhoz tartozó rendelési felületen a nevének, számlázási címének, e-mail címének és telefonszámának megadásával a „Jelentkezés” gombra kattintva jelentkezhet a Valdor Art Kft. Valentin Péter és Dorogi Andrea tanfolyamaira. A jelentkezésről azonnal automata visszaigazolást kap email formájában.

A megrendelés elküldése előtt lehetőség van a fizetési mód kiválasztására.

A választott fizetési módnak megfelelően az előleg kifizethető bankkártyával a rendelés leadása után közvetlenül, vagy a jelentkezést követő 8 napon belül a rendelés visszaigazoló emailben megadott előleg összege a visszaigazolásban szereplő bankszámlaszámra utalandó. 

Ha külföldről, nem forintszámláról utal, két lehetőség áll rendelkezésre: a Transferwise rendszer használata vagy nemzetközi banki utalás. Mindkettőhöz a visszaigazoló levélben küldjük el a szükséges adatokat, ehhez a számlázási adatok megadásakor kell a külföldi címet beállítani!

A szolgáltató az előleg beérkezését követően véglegesíti a jelentkezését, az előleg beérkezéséig jogában áll más jelentkezőnek átadni a helyet.

Az előleg fizetése után a fennmaradó díjat legkésőbb a tanfolyam megkezdése előtti 8. napig kell rendezni. A 2. részlet fizethető bankkártyával vagy utalással.

A tanfolyami díj teljes összege kifizethető a jelentkezéskor a fenti módokon (bankkártyával vagy utalással).

Utalásos fizetési mód választása esetén a szolgáltató a számlázz.hu rendszer használatával díjbekérőt küld elektronikusan a megadott e-mail címre. A díjbekérő alapján a vásárlónak az abban szereplő összeget a feltüntetett határidőig kell megfizetnie. Kizárólag a díjbekérő számát kell az utalás közleményében feltüntetni, más adat nem szerepelhet a mezőben. 

Bankkártyás fizetés esetén a vásárlásról E-számlát állít ki a szolgáltató a számlázz.hu rendszer használatával és azt a megadott e-mailcímére elektronikusan küldi el. Az e-számla feladója a szamlazz.hu.

Az élő tanfolyamokra jelentkezés esetén a tanfolyamok a honlapon megadott helyszínen, időtartamban és témában kerülnek megtartásra. Ezen információkat a Megrendelő a honlapon megismeri és a Megrendelés elküldésével tudomásul veszi. A Szolgáltatók a helyszín, időpont és az oktató személyének változtatási jogát fenntartják.

Lemondási feltételek:

 • A tanfolyam díjmentesen lemondható a tanfolyam első napja előtti 10. naptári napig.
 • A tanfolyam első napja előtti 10. és 5. nap közötti lemondás esetén a befizetett díj 50%-át téríti vissza a szolgáltató.
 • A tanfolyam első napja előtti 5 napon belül történő lemondás esetén a befizetett összeg 0%-át téríti vissza a szolgáltató. 
 • Kivételes esetek: A tanfolyam első napja előtti 5 napon belül történő lemondás esetén, amennyiben betegség vagy egyéb vis maior miatt kerül sor a lemondásra, akkor a jelentkező a befizetett díjat egy alkalommal egy általa választott másik időpontra átviheti. A bejelentést kizárólag írásban, az indok megnevezésével, az info@valdorart.hu címre történő e-mail küldésével fogadja el a Szolgáltató, és fenntartja a jogot az esetek egyedi elbírálására. Amennyiben az eredeti jelentkezés lemondása és az új időpontra jelenkezés között, a tanfolyam árában időközben változás állt be, a különbözetet a jelentkezőnek kell megfizetnie.

Amennyiben a meghirdetett program (élő tanfolyam) a Szolgáltató lemondása miatt hiúsul meg, akkor részvételi díj 100%-át – 8 napon belül - visszautalja a befizető bankszámlájára.

A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel a 2018 május 25-én életbe lépő EU-s adatvédelmi előírásoknak (GDPR). Az adatvédelmi nyilatkozatunk itt olvasható: https://www.valdorart.hu/adatvedelmi_nyilatkozat

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 

III.       Online tananyagok:

Az online tananyagokhoz tartozó rendelési felületekről  a vevő a nevének, számlázási címének, telefonszámának, e-mail címének megadásával megrendelheti a Valdor Art Kft, Valentin Péter e.v. és Dorogi Andrea e.v szolgáltatók online oktató anyagait. 

Az online tananyagokhoz tartozó felületekről a kiválasztott videóanyag az alatta található "Megrendelem" gombra kattintással rendelhető meg. 

A megrendelés az adatok megadása, fizetési mód kiválasztása után a "Megrendelem" gombra kattintva küldhető el a Valdor Art Kft, Valentin Péter e.v. és Dorogi Andrea e.v. (továbbiakban: szolgáltató) részére.

A megrendelés elküldése előtt lehetőség van a fizetési mód kiválasztására.

Bankkártyás fizetési mód: az online bankkártyás fizetés biztonságát a K&H bank biztosítja. Sikeres fizetés esetén automatikusan elküldjük a rendelés visszaigazoló emailt, valamint azonnal aktiváljuk a filmekhez a hozzáférést, erről szintén emailben kap értesítést a vásárló. Az elfogadott bankkártyák: VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB.

Banki átutalás esetén a rendelésről automatikusan elküldjük a visszaigazoló e-mailt, amely tartalmazza a megrendelt oktatóanyag címét, a fizetésre vonatkozó banki információkat (vételár, fizetési határidő, bankszámlaszám belföldi és külföldi átutalás esetére is, közlemény) valamint a belépéshez szükséges adatokat: e-mail cím és jelszó. A szolgáltató a számlázz.hu rendszer használatával díjbekérőt küld elektronikusan a megadott e-mail címre. A díjbekérő alapján a vásárlónak az abban szereplő összeget a feltüntetett határidőig kell megfizetnie. Kizárólag a díjbekérő számát kell az utalás közleményében feltüntetni, más adat nem szerepelhet a mezőben. A fizetési határidő 8 nap. Ezt követően, ha a vásárló akcióban rendelte meg a terméket, az akciós ár már nem érvényes, csak az eredeti áron vásárolhatóak meg az online oktató anyagok. Lehetőség van a határidőn túli fizetésre, ezt írásban a rendelés „megjegyzés” rovatában kell jelezni.

Ha külföldről, nem forintszámláról történik az utalás, két lehetőség áll rendelkezésre: a Transferwise rendszer használata vagy nemzetközi banki utalás. Mindkettőhöz a visszaigazoló levélben küldjük meg a szükséges adatokat!

A vásárlásról E-számlát állít ki a szolgáltató a számlázz.hu rendszer használatával és azt a megadott e-mailcímére elektronikusan küldi el. Az e-számla feladója a szamlazz.hu.

Egyes online oktatócsomagokat 2024. 02.28. napjáig lehetséges volt részletfizetés útján megvásárolni. ( Rajzolás kezdőknek, festés kezdőknek, pasztellezés kezdőknek oktatócsomagok esetén volt lehetőség részletfizetésre)

Részletfizetés esetén, a felhasználó a 12. havi részlet kifizetése után válik jogosulttá a megvásárolt tananyag további 6 éves elérésére. Amennyiben a díj nem érkezik be adott hó 5-éig, a filmekhez a jogosultság szünetel mindaddig, amíg a havi díjat nem rendezik. 

Részletfizetés esetén a díjat az OTP Simple Pay rendszerén keresztül ismétlődő bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni. Minden hó 03-án kerül az aktuális díj levonásra. Amennyiben valamilyen oknál foga a levonás sikertelen, értesítés után hó 06-án és hó 13-án kíséreljük meg levonni a havi díjat. Amennyiben ez után is sikertelennek minősül a díjfizetés, a vevőnek kell gondoskodni az aktuális részlet befizetéséről. Amennyiben a díj minden hó 5-éig nem érkezik be a filmekhez a jogosultság szünetel mindaddig, amíg a havi díjat nem rendezik.

3 havi díj tartozása esetén a részletfizetés lehetősége megszűnik és a megrendelés érvénytelenné válik, további részlet befizetésére csak új megrendelés esetén van lehetőség. 

Vevő a részletfizetést az alábbi oldalon tudja lemondani: https://www.valdorart.hu/reszletfizeteseim
Ebben az esetben az utolsó díjfizetéssel kapott jogosultsági ideig éri el az oktatótananyagot, annak lejártakor megszűnik a jogosultsága a videók eléréséhez.

A megrendelés elektronikus úton – távollevők között - megkötött szerződésnek minősül, amely fizetési kötelezettséggel jár és a szerződés a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel jön létre a szolgáltató és a fogyasztó között. A szerződés nyelve:  magyar.

Az elektronikus úton megkötött szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az elállási szándék az alábbi formanyomtatvány kitöltésével és visszajuttatásával is közölhető, de formanyomtatvány használata nem kötelező.

Elállási nyilatkozat-minta (csak a szerződéstől történő elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza): 

Címzett: Valentin Péter e.v. és Dorogi Andrea e.v (cím: 2330 Dunaharaszti, Vörösföld u. 23/A., Adószám: 66554211-1-13; 66743882-1-33) 

Alulírott/ak (………………………) kijelenti/k, hogy az alulírott/ak eláll/nak, az online tanfolyam szolgáltatás igénybevételétől

A megrendelés időpontja:

Fogyasztó neve, címe, e-mail címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén) 
Dátum:
 

100% pénzvisszafizetési garancia:

A megrendelt és kifizetett csomag aktiválásától számított 30 napon belül a vásárló indoklás nélkül, írásban jelezheti a lemondási szándékát, az info@valdorart.hu címre küldött email üzenettel, vagy a kapcsolat oldalon megadott telefonszámok bármelyikére küldött SMS üzenettel vagy postai úton a 2330 Dunaharaszti, Vörösföld utca 23/A. címre küldött levélben. Ebben az esetben a vételárat 8 munkanapon belül visszautaljuk a vásárló által megadott bankszámlaszámra. A filmek hozzáférési jogosultságát egyúttal megszüntetjük.  

A megrendelés és a díjfizetés beérkezése után maximum 48 órán belül a szolgáltató aktiválja a megrendelt online filmekhez a hozzáférési jogosultságot. A megrendelő azonnali értesítést kap a megadott e-mail címére a filmek aktiválásáról. A levél tartalmazza az érvényes oktatóanyagok címét és https://www.valdorart.hu linket, ahonnan a filmek, az e-mail cím és jelszó beírása után, elérhetők.

A filmek aktiválását/érvényesítését követően a megrendelő e-mail címmel és jelszóval férhet hozzá a filmekhez: https://www.valdorart.hu linken keresztül.

Az online oktatóanyagok megtekintésére az eladási oldalon jelzett időintervallumra kap jogosultságot a megrendelő. Az online oktatóanyagok 0-24 óráig elérhetőek, bármikor és korlátlan alkalommal megtekinthetőek.

A szolgáltató biztosítja a filmekhez tartozó gyakorló feladatok, mintarajzok saját számítógépre (saját célra) történő letöltését.

A szolgáltató vállalja, hogy az online oktató anyagok (filmek) zavartalan eléréséhez szükséges technikai feltételeket biztosítja. Az esetleges hibákat, problémákat az Ügyfélszolgálaton jelezheti a fogyasztó (telefonon: 06 20 435 2953 9:00-17:00 között, e-mailben 0:00-24:00 között az info@valdorart.hu e-mail címen). 

A termék védelme érdekében az online oktatóanyagok (video anyagok) saját számítógépre nem tölthetőek le és DVD formájában nem megvásárolhatóak.

Fogyasztó (vevő) tudomásul veszi, ha az online oktató anyagot jogosulatlanul felhasználja, vagy harmadik félnek átadja, úgy kötbér fizetésére köteles, amelynek összege napi 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint. Jogosulatlan felhasználás átadás esetén a szolgáltató megvonhatja az oktató anyag megtekintésére vonatkozó jogot a fogyasztótól, amiről írásbeli értesítést küld.

Az online oktató anyagszolgáltatás szerzői jogvédelem alatt áll. A jogtulajdonos szerző Valentin Péter e.v. és Dorogi Andrea e.v és a Valdor Art  Korlátolt Felelősségű Társaság.  Az online oktató anyagokról tilos bármilyen másolatot készíteni és azt sokszorosítani, részben vagy egészben közzétenni, nyilvánosan bemutatni, az alapján saját hasonló szolgáltatást létrehozni, amelyhez a szerző illetve a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre.

Nyilvános bemutatás, részben, vagy egészben történő közzététel, másolat (sokszorosítás), átdolgozás, a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori árának 200 (kettőszáz)-szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak, írásbeli felszólításra.

 A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 

IV. Valdor Art Klub - Tagsági rendszer

A tagsági rendszer keretében a jelentkező teljes hozzáférést és jogosultságot kap a ValDor Art  online oktató programjának a Tagsági rendszer csomagjában meghatározott filmjeihez és letölthető anyagaihoz. A tagsági rendszer keretében Alap, Prémium és Elit csomag közül lehet választani.

A tagsági rendszerhez való csatlakozás lehetőségét Szolgáltató a weboldalán kihirdetett időszakban, az ehhez a rendszerhez tartozó rendelési felületen, a jelentkező nevének, számlázási címének, e-mail címének és telefonszámának megadásával, a jelentkezés gombra kattintva teszi lehetővé. A megrendelő a jelentkezésről azonnal automata visszaigazolást kap.  Jelentkezni a megadott időszakban vagy a meghirdetett helyek létszámának beteltéig lehet. 

A tagsági rendszerhez a nyílt csatlakozási lehetőséget Szolgáltató minden évben hírlevélben és hirdetési felületein meghirdetett időszakokban teszi lehetővé weboldalán keresztül.

DÍJFIZETÉS

A megrendeléskor lehetőség van a fizetési ütemezés kiválasztására.  A tagsági díj fizethető havonta, féléves ütemezéssel illetve egy összegben 1 éves díj kifizetésére van lehetőség.

Havi díjfizetés

A díjfizetés ismétlődő bankkártyás fizetéssel történik. A jelentkezéskor az első havi díjat bankkártyával kell kifizetni, a jogosultság 1 hónapra szól. 

Ismétlődő bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés esetén a díjat az OTP Simple Pay rendszerén keresztül ismétlődő bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni. Minden hónapban a jelentkezés napja előtti nap reggelén kerül az aktuális díj levonásra. Amennyiben valamilyen oknál foga a levonás sikertelen, értesítés után 2 naponta kíséreljük meg levonni a havi díjat. Amennyiben ez után is sikertelennek minősül a díjfizetés a vevőnek kell gondoskodni az aktuális részlet befizetéséről. Amennyiben a díj az adott hónapban nem érkezik be, a filmekhez a jogosultság szünetel mindaddig, amíg a havi díjat nem rendezik. Amennyiben az adott hónapban a tagsági díj nem kerül rendezésre, a tagság megszűnik és a jelentkező csak újbóli rendelés leadásával léphet be ismét a programba.

Éves díj fizetés

Éves díjfizetés esetén a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott videókhoz a jogosultsági idő 365 napra szól.

Féléves díj fizetése
Féléves díjfizetés esetén a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott videókhoz a jogosultsági idő minimum 6 hónapra szól. A féléves díj fizethető bankkártyás fizetéssel vagy a jelentkezést követő 8 napon belül a rendelés visszaigazoló e-mailben megadott összeg a visszaigazolásban szereplő bankszámlaszámra utalandó.

Fizetési módok

A választott fizetési módnak megfelelően a díj kifizethető bankkártyával a rendelés leadása után közvetlenül vagy a jelentkezést követő 8 napon belül a rendelés visszaigazoló e-mailben megadott összeg a visszaigazolásban szereplő bankszámlaszámra utalandó. 

Ha külföldről, nem forintszámláról utal, két lehetőség áll rendelkezésre: a Transferwise rendszer használata vagy nemzetközi banki utalás. Mindkettőhöz a visszaigazoló levélben küldjük el a szükséges adatokat!

Banki átutalásos fizetési mód választására kizárólag éves csomag vásárlása esetén van lehetőség.

A vásárlásról a szolgáltató E-számlát állít ki a számlázz.hu rendszer használatával és azt a megadott e-mail címére elektronikusan küldi el. Az e-számla feladója a szamlazz.hu.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:

 • Havi díj fizetése esetén a tagság megszakítható, ebben az esetben a következő havi díjat nem kell Megrendelőnek megfizetnie. A lemondást írásban, az info@valdorart.hu címen kell jelezni illetve a tagság az Előfizetéseim menüpontban is lemondható.
 • A tagság szüneteltetésére nincs lehetőség! Ha a programot jelentkező megszakítja és szeretne újra csatlakozni, akkor ezt egy újbóli megrendelés/jelentkezés leadásával tudja megtenni.

GARANCIÁK

100% Pénz visszafizetési garancia!

Ha Megrendelő úgy dönt, hogy eláll a megrendeléstől, akkor az első tagdíj megfizetését követő 30 napban Szolgáltató kérdés nélkül visszautalja a befizetett összeget! Erre kizárólag az első havi tagdíj megfizetésekor van lehetősége!

200% Pénz visszafizetési garancia!

Szolgáltató az éves díj KÉTSZERESÉT fizeti vissza a Megrendelőnek, ha a jelentkezéstől számított 1 év alatt nem sikerül legalább 1 db kiállításra méltó alkotást készítenie.

Feltételek:

 • havonta küldött gyakorlatok végrehajtása, a Sikerútban leírt tematikának megfelelően elkészült rajzoknak a "Valdor Art Klub" vagy a „Rajz Rajongók Klubja” zárt Facebook csoportba való feltöltése. A sikerút anyagait a résztvevők itt érik el: https://www.valdorart.hu/feladataim 
 • Az előre egyeztetett havi konzultációkon való részvétel!

JOGOSULTSÁGOK

KEZDŐ LÉPÉSEK - Rajzolj és fess te is csomag! -Alap csomag

 • Teljes hozzáférés és jogosultság ValDor Art minden online oktató programjához
 • Letölthető anyagok, rajzminták, gyakorlólapok
 • Havi egyszer 2 órás online csoportos konzultáció

ÁTTÖRÉS - Komolyan gondolom csomag! - Prémium csomag

 • Teljes hozzáférés és jogosultság ValDor Art minden online oktató programjához
 • Letölthető anyagok, rajzminták, gyakorlólapok
 • Havi egyszer 2 órás online csoportos konzultáció
 • 24 órán belüli mentorálás az elküldött alkotásra

MESTERKURZUS - Művészeti elit mesterkurzus - Elit csomag

 • Teljes hozzáférés és jogosultság ValDor Art minden online oktató programjához
 • Letölthető anyagok, rajzminták, gyakorlólapok
 • Havi egyszer 2 órás online csoportos konzultáció
 • 24 órán belüli mentorálás az elküldött alkotásra
 • Havonta egyszer 2 napos tantermi tanfolyam Budapesten, előre egyeztetett időpontban
 • Rajz és festő felszerelés biztosítása

 

A MESTERKURZUS - Művészeti elit mesterkurzus - Elit csomag esetében a havi egyszer 2 órás konzultáció előre egyeztetett időpontokban zajlik. Amennyiben a jelentkező nem tud részt venni az adott foglalkozáson, más meghirdetett tantermi tanfolyamon tudja pótolni a kimaradt alkalmat/alkalmakat. A pótlásra a hiányzás napjától számított 3 hónap áll rendelkezésre. A fel nem használt alkalmak a határidő letelte után törlésre kerülnek.

A tagsági rendszer keretében elérhető  ONLINE oktatóanyagokra érvényesek az ONLINE tanfolyamokra meghatározott szerződési feltételek, a tagsági rendszerben külön szabályozott kérdések kivételével!  

 

V. Fizikai termékek

Realisztikus rajzolás mesterfogásai című könyv

Rajzolós Mesebirodalom című könyv

Rajzeszközök, rajzeszközcsomagok 

Egyedi számfestő

Könyvek

Szolgáltató által készített és terjesztett  2 könyvet a hozzá tartozó rendelési felületekről  a vevő a nevének, számlázási és szállítási címének, telefonszámának, e-mail címének megadásával lehet megrendelni.

A kiválasztott könyvet/könyveket a "Megrendelem" gombra kattintással lehet a kosárba tenni. A könyvhöz a kosár oldalon lehet rajzeszközcsomagot is rendelni.

A megrendelés az adatok megadása, fizetési mód kiválasztása után a "Megrendelem" gombra kattintva küldhető el.

Rajzeszközök

Az egyes online tananyagokhoz rendelhetők rajzeszközök, rajzeszközcsomagok. Ezek kizárólag más termékhez kapcsolódóan rendelhetők meg a tananyagokhoz tartózó rendelési felületről a vevő a nevének, számlázási és szállítási címének, telefonszámának, e-mail címének megadásával. A kiválasztott tananyag megrendelése után, a kosár oldalon lehet a kért eszközöket a rendeléshez adni.

Egyedi számfestő

A weboldalon keresztül rendelhető meg az egyedi számfestő. A rendelés kifizetése után, a saját kép feltöltését és ellenőrzését követően kezdődik el a kép gyártása. Amennyiben a feltöltött kép minősége nem megfelelő, írásban értesítést küldünk vevő részére. 

Fizetési módok

A megrendelés elküldése előtt lehetőség van a fizetési mód kiválasztására.

Bankkártyás fizetési mód: az online bankkártyás fizetés biztonságát a K&H bank biztosítja. Sikeres fizetés esetén automatikusan elküldjük a rendelés visszaigazoló emailt, valamint azonnal aktiváljuk a filmekhez a hozzáférést, erről szintén emailben kap értesítést a vásárló. Az elfogadott bankkártyák: VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB.

Banki átutalás esetén a rendelésről automatikusan elküldjük a visszaigazoló e-mailt, amely tartalmazza a megrendelt termék címét, a fizetésre vonatkozó banki információkat (vételár, fizetési határidő, bankszámlaszám belföldi és külföldi átutalás esetére is, közlemény) A szolgáltató a számlázz.hu rendszer használatával díjbekérőt küld elektronikusan a megadott e-mail címre. A díjbekérő alapján a vásárlónak az abban szereplő összeget a feltüntetett határidőig kell megfizetnie. Kizárólag a díjbekérő számát kell az utalás közleményében feltüntetni, más adat nem szerepelhet a mezőben. A fizetési határidő 8 nap. Ezt követően, ha a vásárló akcióban rendelte meg a terméket, az akciós ár már nem érvényes, csak az eredeti áron vásárolhatóak meg a termékek. Lehetőség van a határidőn túli fizetésre, ezt írásban a rendelés „megjegyzés” rovatában kell jelezni.

Ha külföldről, nem forintszámláról történik az utalás, két lehetőség áll rendelkezésre: a Transferwise rendszer használata vagy nemzetközi banki utalás. Mindkettőhöz a visszaigazoló levélben küldjük meg a szükséges adatokat!

A vásárlásról E-számlát állít ki a szolgáltató a számlázz.hu rendszer használatával és azt a megadott e-mailcímére elektronikusan küldi el. Az e-számla feladója a szamlazz.hu.

Szállítási feltételek

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelésben szereplő Könyv terméket illetve a hozzá megrendelt rajzeszközcsomagot a WEBSHIPPY Magyarország Kft. csomagolja és szállítja ki.

Az egyes online tananyagokhoz rendelt rajzeszközcsomagok kiszállítását az Inkland Kft. végzi. A rendelés visszaigazoló email tartalmazza a kiszállítás díját, amit a termék árával együtt köteles megrendelő kifizetni.

Az Egyedi számfestő kiszállítását a Hobbigyár Kft. végzi, a kiszállítás belföldön ingyenes. Külföldre történő szállítás esetén az aktuális árlista alapján szállítási díjat számolunk fel. 

A Könyv termék ára tartalmazza a belföldre történő szállítás díját. Külföldre történő szállítás esetén az aktuális árlista alapján szállítási díjat számolunk fel. A rendelés elküldése előtt, az adatok megadásakor a szállítási díj összegéről tájékoztatást kap a vevő.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben Könyv vagy más fizikai termék értékesítése bármilyen más termékhez kapcsolódik, vagy ajándékként szerepel, kizárólag belföldi címre történik a kiszállítás ingyenesen. A külföldi szállítás költségét a vevőnek kell állnia.

Szolgáltató vállalja, hogy a termék és a szállítási díj beérkeztét követő 72 órán belül feladja a csomagot a Megrendelőnek. Ez alól kivétel az az eset, ha a termékben szereplő bármelyik rajzeszközt a Szolgáltató beszállítója nem tudja időben rendelkezésre bocsátani. Ebben az esetben a Szolgáltató emailben értesítést küld a Megrendelőnek a szállítás várható idejéről.

Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a rendelés visszaigazoló levél kiküldésekor köteles ellenőrizni és azonnal jelezni, ha a szállítási vagy számlázási címben hibát talált. 

 

VI. Fizetési feltételek

A Szolgáltató által a Megrendelés összegének kiegyenlítéséhez elfogadott fizetési módok az alábbiak:

Banki átutalás

Az utaláshoz szükséges információk (Szolgáltató megnevezése, bank számla száma, összeg) a Rendelés visszaigazoló email-ben található.

Bankkártyás fizetés

A megrendelés oldalon ezen fizetési mód kiválasztása után a Megrendelőt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát,  lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját szükséges megadni. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Külföldről utalás

Ha külföldről, nem forintszámláról történik az utalás, két lehetőség áll rendelkezésre: a Transferwise rendszer használata vagy nemzetközi banki utalás. Mindkettőhöz a visszaigazoló levélben találhatóak meg a szükséges adatokat!

 

VII. Tanfolyam jelentkezések, online tananyag megrendelések és hírlevélre feliratkozás visszautasítása

A Valdor Art. Kft.-nek és Valentin Péter e.v.-nak és Dorogi Andrea e.v-nak joga van visszautasítani minden olyan tanfolyam jelentkezést vagy online tananyag megrendelést - ideértve a már kifizetett jelentkezéseket és megrendeléseket is - amely üzleti érdekeit sértheti. (Pld. konkurens, vagy annak tűnő személyek megrendelései).

A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és jelentkezések esetében a Valdor Art Kft., vagy Valentin Péter e.v. és Dorogi Andrea e.v. a teljes összeget 8 banki napon belül visszatéríti a befizető részére.

Ezen döntés jogát a Valdor Art. Kft. és Valentin Péter e.v. és Dorogi Andrea e.v. fenntartja a maga számára. A megrendelés törlése ellen semmiféle jogorvoslattal vagy kártérítési igénnyel nem élhet a megrendelő. 

 
, településről erre a tanfolyamra jelentkezett: