Kreativitás fejlesztő tréning Cégeknek!

A kreativitás fejleszthető képesség!

2 napos kreativitásfejlesztő tréningünket ajánljuk Munkáltatóknak, Cégeknek, Vállalatoknak legyen szó akár gondolkodásfejlesztésről, akár csapatépítésről.

Kreativitásfejlesztő tréningünk olyan cégeknek  fontos, ahol

 • fontos az innovatív és kreatív gondolkodás
 • fontos a rend és rendszer felismerése, az összefüggések meglátása
 • fontos a probléma meglátása és a probléma megoldása
 • fontos az új felhasználási lehetőség kialakítása
 • fontos a csapatszellem kialakítása az individuum megtartásával 

A kreatív alkotó folyamatban nagy szerepet játszik a jobb agyféltekés szintetizáló gondolkodás. A mi tréningünk abban segít, hogy megtanítjuk tudatosan szabályozni a mentális váltást a bal és a jobb agyfélteke között, így segítve az újító gondolkodást.  


Nézzük mi mindent kaphatsz, ha a Valdor Art Kreativitás fejlesztő tréningjét választod!


Részletes ajánlatunkat, tematikát kérje elérhetőségünk bármelyikén!

Referencia:

TEVA Gyógyszergyár Zrt. Generikus K+F Igazgatóság, Debrecen, Cora Hipermarket Kft., Magyar Telecom Nyrt., DM Drogerie Markt Kft., Civil Szervezetek Szövetsége, Békéscsaba; Krammer Teréz Zeneiskola, Csömör 


Mit tanítunk és hogyan működik? 

A tréning segítségével megtanulsz rajzolni, ám ez most nem cél, csupán eszköz. A rajzolás elsajátításával megtanulsz másképpen látni. Ez pedig cserébe segíti a kreatív gondolkodást. 
Aki megtanulja, hogyan rajzoljon le egy tárgyat vagy személyt, az a látás olyan új módját sajátítja el, amely a kreatív gondolkodás egyik fontos alapkövetelménye. A rajztanuláshoz azt kell tudatosítani, hogy éppen melyik agyféltekénk működése domináns, és meg kell tanulni szabályozni a jobb és bal agyfélteke közötti mentális átváltást. Ezek a képességek a kreatív gondolkodáshoz is nélkülözhetetlenek.

A KREATIVITÁS az a képesség, hogy a problémákat új megközelítésben/megvilágításban/más szemszögből LÁTJUK. Így kapcsolódik össze a látás képessége a kreativitással, amit a jobb agyféltekés rajztanuláson keresztül sajátíthatsz el. 


A kreatív/alkotó folyamat szakaszai és az agyféltekék kapcsolata: 

A kreatív folyamatban mind a jobb, mind a bal agyfélteke dolgozik. Az alkotó folyamat és az agyféltekék közti összefüggést a következőkben olvashatjuk: 

„ELSŐ MEGÉRZÉS” SZAKASZA: 

A probléma észrevétele, az alkotás kezdete. Ehhez az kell, hogy az illető nagy mennyiségű információt átlásson és egyáltalán észrevegye a problémát. Mi az ami nincs jelen?, hogyan lehetne más szemszögből nézni? A bal agyfélteke ilyen átfogó felfedezésekre nem alkalmas, az első megérzés szakasza a jobb agyféltekéhez tartozik. 

TELÍTETTSÉG SZAKASZA: 

Ebben a szakaszban történik, hogy a szóban forgó információkat összegyűjtjük, rendszerezzük, kategorizáljuk. Ilyenkor az elme csakugyan telítődik információval. Erre a második szakaszra a tudatosság, a verbalitás, linealitás a jellemző. Ez a hagyományos, tudatos gondolkodásmódba illeszkedik, azaz bal agyfélteke központú gondolkodási folyamatról van szó. 

ÉRLELŐDÉS SZAKASZA: 

A telítettség során összegyűjtött információk feldolgozásáról szól a kreatív folyamat ezen szakasza. Amikor elérkezünk oda, hogy minden információ már a rendelkezésünkre áll, de még hiányoznak a kirakós darabjai és semmire sem megyünk a logikai elemzéssel. Ilyenkor szorongó, nyugtalan érzés lesz úrrá rajtunk. Ilyenkor a szorongás akadályozza a bal agyféltekés logikus gondolkodást, ezért a problémát gyakran félretesszük. A jobb agyféltekének a vizuális logikája kezd el ilyenkor működni és a teljes kép mintázatának a kirakására törekszik. Az érlelődés öntudatlan folyamata napokig, hetekig, akár hónapokig tarthat. 

MEGVILÁGOSODÁS SZAKASZA: 

Továbbra is jobb agyféltekés vizuális térben maradva, míg éppen felszállunk a buszra, vagy ülünk a fürdőkádban egyszer csak a részek a helyükre kerülnek. Ez a megvilágosodás, az „Aha” élmény, az „Ez az! Már látom!” szakasza. Egy pillanat alatt megy végbe. 

ELLENŐRZÉS SZAKASZA: 

Ez ugyancsak a hagyományos, bal agyfélteke központú gondolkodási folyamatba illeszkedik, amikor is bizonyítást nyer, amit újonnan kitaláltunk. 

A fenti elemzésből is látszik, hogy a kreatív/alkotó folyamatban nagy szerepet játszik a jobb agyféltekés gondolkodás.

Tréningünkön a jobb agyféltekés rajzolás segítségével tanulsz meg másképp látni és megtanulod tudatosan szabályozni a mentális váltást a bal és jobb agyfélteke között, így segítve a kreatív/újító gondolkodást. 


Milyen eszközöket használunk a kreativitási képességek növelésére? 

A kreativitási képesség növelésére számos eszköz áll rendelkezésre.

Az általunk kínált tréning a kreativitásfejlesztő eszközök közül olyan technikákat alkalmaz, amely segíti az agyműködés kihasználását, javítását a jobb agyfélteke aktiválásán és a két agyfélteke összehangolásán keresztül, valamint segíti a kreatív tudatállapotra való ráhangolódást. 
A tréningen alkalmazott kreativitásfejlesztő technika belülről kifelé ható módszer, azaz az agy képességeit növelve a gondolkodást fejlesztve segítik elő a kreatív működést. Így válik a megszerzett képesség tartóssá, bármikor előhívhatóvá, használhatóvá.

Kreativitásfejlesztési eszközök csoportosítása az eszközök forrása szerint:

 • Kreatív tudatállapotra való ráhangolódást segítő módszerek
 • Agyműködés kihasználását, javítását segítő technikák
 • Gondolkodásfejlesztési technikák
 • Személyiségfejlesztési módszerek
 • Egyéb eszközök 

A programunkon az első három kreativitásfejlesztési módszerrel dolgozunk.

Kreativitási képességek aktiválásának lehetőségi szerint a módszer lehet:

 • Kívülről befelé ható (olyan technikák sorolhatók ide, amelyek információ bevitelével aktiválnak, és reakcióként váltják ki a tudat hatékonyabb működését. Pl.: különböző problémamegoldó folyamatok elsajátítása: Wallace-féle kreatív problémamegoldó folyamat, Három gyémánt problémamegoldó folyamat stb.) Ezek eseti jellegű képességnövelő módszereknek tekinthetők. 

 • Belülről kifelé ható (olyan technikák sorolhatók ide, amelyek a tudat, a tudatalatti és az agy működésének, képességeinek kihasználásával segítik elő a hatékonyabb kreatív működést.) Ezek tartós képességfenntartó módszereknek tekinthetők.

A kreativitásfejlesztő tréningünkön alkalmazott technika az utóbbi csoportba tartozik. 


Mi a kreativitás? 

Joy Paul Guilford megfogalmazásában: A kreativitás alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely során a különféle képességek szerveződése lehetővé teszi az elszigetelt tapasztalatok összekapcsolását, újszerű értelmezését és új formában történő megjelenését. 

További gondolatok a kreativitásról:

 • innovatív gondolkodás, ötletesség, az új megalkotása,
 • a rend- a rendszer felismerése, az összefüggések meglátása,
 • a probléma meglátása és problémamegoldás,
 • korábbi tapasztalatokra alapozva az új felhasználási lehetőség kialakítása,
 • az elmében (tudatban és a tudatalattiban) lévő információk gyakorlati hasznosítása, megvalósítása 

Ki nevezhető kreatívnak? 

A kreatívan gondolkodó embereknek van néhány jól elkülöníthető személyiségjegye. Részletes személyiségelemzéshez ajánljuk az Enneagram személyiségtípusai közül a „4. Individualista” karakternek az áttanulmányozását.

A kreatív gyerek jellemzői:

 • fizikailag, mentálisan aktív, kíváncsi
 • feledékeny és szórakozott
 • nem vesz részt a közösség tevékenységében
 • nehezen megközelíthető
 • gyakori kérdése: „mi lenne ha”?
 • elfoglalja magát anélkül, hogy másoktól kapna feladatot
 • tele van ötletekkel, kísérletező kedvű 

A kreatív felnőtt személyiségjegyei:

 • változásra törekvés, problématudat
 • hajlam a fegyelmezetlenségre (azonban az elérni kívánt cél érdekében nagy önfegyelem)
 • rugalmas gondolkodásmód, nyitottság az új elképzelések iránt
 • a megfigyelésre való beállítottság, lényeglátás
 • szintetizáló és elemző gondolkodás
 • más jellemzők: függetlenség, intuitivitás, nyitottság, sorsszerűség érzése 

Lehetséges-e mérni a kreativitást? 

Igen. Új magyar találmány a kreativitáshányados (CQ). A CQ átlagos értéke 100. A 80 alatti érték alacsony, míg a 120 feletti magas kreativitást jelez; az igazán kiemelkedő kreatív képességekkel rendelkezők CQ-ja 140 és 160 közötti. A kreativitás mérése másfél óráig tart, a példákat időre kell megoldani, egyenként 3-8 perc alatt. 


Kreatív folyamatok pszichológiája 

Az agyműködés fizikai jellemzői és a kreativitás kapcsolatát kutatja a neurobiológia, pszichológia, valamint az ezt kibővítő társadalompszichológia is.
Akár Freud, Henri Poincaré, Koestler, Kris elméletét vizsgáljuk a kreativitás és az agyműködés kapcsolatának vonatkozásában, mindannyian egyetértenek abban, hogy a tudattalannak nagy szerepe van a kreatív folyamatokban.
Például Henri Poincaré elmélete szerint az alkotó folyamatnak négy szakasza különül el egymástól. Az első az előkészületi, amely hosszas tudatos, de sikertelen kísérlet a probléma megoldására. Az inkubációs periódusban, a lappangási időszakban a tudatos nem dolgozik a problémán, csak a tudattalan. Ezt követi a hirtelen megvilágosodás, ami a helyes megoldás megtalálásának tudatával párosul.

Mivel a felfedezés és a feltalálás Poincaré szerint különböző gondolatok kombinálását jelenti, és a tudatos által átlátható kombinációk száma nagyon kevés, a tudattalan veszi sorra az összes lehetőséget, kiválogatja az értékteleneket és irrelevánsokat, s csak azokat "tálalja" a tudatosnak, amelyek "esztétikai és/vagy szépérzékünknek" megfelelnek. 


Nézd meg mi minden van a csomagban!